YLEISTÄ

puuYhdistyksen puhelimeen 041-522 1337 voi jättää viestejä milloin tahansa. Viestit puretaan kesän aikana noin kerran viikossa ja tarvittaessa otetaan yhteyttä viestin lähettäjään.

Myrskyissä kaatuneet puut ovat aiheuttaneet vaaratilanteita mökkiläisille ja muille alueemme käyttäjille. Osittain kaatuneita puita ei saa ruveta itse raivaamaan, koska ne voivat aiheuttaa vahinkoja sekä raivaajille että muille mökkiläisille. Puiden raivaamisessa tulee ottaa yhteyttä Helsingin kaupunkiin,
puh 09-310 78807.

Yhdistyksen jäteastiat ovat tarkoitettu talousjätteille. Niihin ei saa laittaa suuria esineitä eikä rakennusmateriaalia, vaan jokaisen on itse kuljetettava ne pois alueelta.

Pienten kaupungin hoitamien roska-astioiden ja alueella olevien penkkien kunnosta vastaa Helsingin kaupunki ja siellä Timo Hyvönen, puh 0400-843312.

Puistoalueella on autojen pysäköinti kielletty! Ainoastaan huoltoajo on sallittu, minkä jälkeen auto on ajettava puiston ulkopuolella oleville parkkialueille. Alueella olevista väärin pysäköidyistä autoista voi ilmoittaa lappuliisoille puh 050-3421559

Jos huomaat alueella luvatonta tulentekoa tai muuta häiriköintiä mihin tarvitaan virkavallan apua soita poliisit paikalle puh 10022. Palokunnan tai ambulanssin voit tarvittaessa hälyttää numerosta 112 .

Kesämajan siirto uudelle omistajalle.
1. Siirto voidaan tehdä kaupalla, lahjoituksella, perimällä tai muulla hyväksytyllä tavalla. Siirrosta on tehtävä virallinen saantoasiakirja (esim. kauppakirja, lahjakirja, perunkirja). Pelkkä ilmoitus siirtämisestä ei riitä.
2. Siirron vastaanottajan tulee olla kirjoilla Helsingissä ja hänen pitää hankkia kotipaikkatodistus (ote väestörekisteristä siirtolapuutarhamökkiä varten). Kotipaikkatodistuksen saa Helsingin maistraatista, Albertinkatu 25, puh. 029 55 39391, tai osoitteesta vtj-otteet.helsinki@maistraatti.fi.
3. Valokopio virallisesta saantoasiakirjasta ja siirron vastaanottajan kotipaikkatodistus alkuperäisenä tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille alla olevaan osoitteeseen.
4. Jos siirto tehdään kaupalla, pitää ostajan maksaa kauppahinnasta varainsiirtovero (4%) kahden kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä. Varainsiirtoveroa maksetaan vain rakennuksen arvosta, sitä ei tarvitse maksaa irtaimistosta. Kauppakirjaan kannattaa siis eritellä irtaimiston rahallinen arvo.
5. Siirron vastaanottajan tulee sitoutua noudattamaan maanvuokrasopimusta ja rakentamistapaohjetta. Alkuperäinen allekirjoitettu maanvuokrasopimus tulee luovuttaa uudelle haltijalle siirron yhteydessä.
6. Vuokraoikeuden siirto astuu voimaan sen jälkeen, kun Särkiniemen Mökkiläiset ry:n hallitus on vahvistanut siirron. Särmön hallitus ilmoittaa siirrosta Helsingin kaupungille.

osoite